1998 08 27 Savaitės naujienų ataskaita

New internet resources in Lithuania this week -
savaites interneto naujienos Lietuvoje:

Anyksciu Vynas - home page of the Lithuanian soft drink producer,
gamyklos svetaine su gerimu paroda
  http://www.anyksciu-vynas.lt

Mokslo Apzvalgos - science reviews (in Lithuanian)
Algio Dziugio pasaulio mokslo apzvalgos lietuviu kalba
  http://www.lei.lt/~dziugys/lt/mokslo_apzvalgos/mokslo_apzvalgos.html

Pit Stop - car magazine (in Lithuanian),
zurnalas automobiliu megejams
  http://www.lithill.lt/auto/

Publisher of Bible, religion media (in Lithuanian) -
Biblijos tyrinetoju draugijos leidykla: knygos, zurnalai, filmai, skelbimai
  http://www.omnitel.net/biblijostdl/

Kauno Tarpdiecezine Kunigu Seminarija, Jordano Versme -
magazine of the catholic students in Kaunas (in Lithuanian),
Kauno kunigu seminarija, jos laikrastis "Jordano versme"
  http://www.lcn.lt/ktks/
  http://www.lcn.lt/ktks/jv.html

Meno Barai - Lithuanian sacral art gallery,
baznytine tapyba, grafika, skulptura, keramika, metalas, vitrazas
  http://www.lcn.lt/menobarai/

Press - pick site of the week (in Lithuanian),
Virtualus spaudos kioskas - LOL savaites zymunas
  http://www.5ci.lt/press/
  http://www.online.lt/geras/

Regards -
pagarbiai,
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai bull; Reklama Prenumerata ‡ LI 1998.08.27