Opera Unite — pilietinis perversmas internete <body bgcolor="#ffffCC" text="#440000" vlink="#CC9900" link=olive> <a href="http://www.on.lt/"> <img alt="&Dagger;" src=lol.png width=51 height=31 border=0 align=left></a> <div align=right><a rel=alternate hreflang=en href=en.html> English version</a></div><h2 align=center> Lietuviško interneto raidos metraštis </h2><p align=center> Gaila, jūsų peržiūros programa <b>ne</b>pritaikyta <font color=red><b> rėmelių</b></font> technologijai.<br> Teks vartyti metraščio lapus atskirai:</p> <ul><li><a href=opera-unite.htm> Opera Unite</a> — perversmas internete<li><a href=rod.html> Kalendorinė rodyklė</a> - savaitinės įvykių ataskaitos, aplinkraščiai up&#x40;on.lt<li><a href=20090509.htm> Kas naujo</a> - naujų interneto paslaugų apžvalga<li><a href="http://www.on.lt/geras/"> Kas gero</a> - vertingiausių naujovių parodėlė "Garbės žymūnas"<li><a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;:info&#x40;on.lt?subject=Subscribe%20updates"> Prenumerata</a> - naujienos el.pašto aplinkraščiu<li><a href=rss-on.xml> RSS srautas</a> - naujų interneto paslaugų platesnės apžvalgos<li><a href=rss-up.xml> RSS feed</a> - glaustos dvikalbės visų naujienų ataskaitos</ul> <h5><ins><a href=atsakas.html title= "Laukiam jūsų pastabų, pasiūlymų, pranešimų apie klaidas"> Pastabos</a> • <a href="http://www.on.lt/lol/papildykim.htm" title= "Įtraukiam jūsų nuorodas nemokamai"> Papildymai</a> • <a href="http://www.on.lt/lol/reklama.htm" title= "Reklama dalykinime žinyne, nuolatinė rinkodara visame internete"> Reklama</a></ins> <a href="http://www.on.lt/lol/apie.htm" title= "Savybės, autoriai, paslaugos"> <img alt="‡" title="&Dagger;" src=li.png width=14 height=10 border=0></a> LI 2009.11.23</h5> </body>