2004-02-05 V 6Internetą užplūdo naujokai

Slampinėdami po informacijos sąvartyną – internetą, lietuviai dažniausiai ieško pramogų ir bulvarinio skaitalo. Kodėl? Į „Veido“ klausimus atsako „Lietuva internete“ autorius, steigėjas ir vyriausiasis redaktorius Vladas Palubinskas.

Kaip vertinate tai, kad pačių įvairiausių valstybės institucijų tarnautojai, naršydami pasaulinį žiniatinklį (WWW), dažniausiai lankosi beveik vien lietuviškose tinklavietėse?

Gal ir nenuostabu, kad politikams labiau rūpi vietiniai įvykiai, apkalbos, valdiškos instrukcijos ir rinkėjų nuomonė, kurią labiausiai dabar veikia bulvarinė žiniasklaida (gandonaša). Ko ieškoti užsieny – mokslo naujienų, išradimų, technologinių naujovių, profesinių žinių, verslo sumanymų? To valdiškame darbe juk nepritaikysi, nereikia. Be to, ne visi gerai moka angliškai. O ir lietuviškame internete šiais laikais jau yra ką veikti.

Ką, jūsų nuomone, apie interneto vartotoją pasako jo, tarkime, per pastaruosius tris mėnesius aplankytos interneto svetainės?

Rodo, kuo domisi ir apskritai kas jis pats yra. Kaip moka rinktis, sugeba spręsti, savarankiškai samprotauti. Kritiškai vertinti, susigaudyti be vedlio, atskirti grūdus nuo pelų, nepasiduoti reklaminiam riksmui, bulvariniams blizgučiams.
Pastaruoju metu įvyko dideli interneto kultūros pokyčiai: anksčiau internautų buvo mažai, bet dauguma jų buvo programuotojai, mokslininkai, verslininkai, specialistai. Dabar internetą užplūdo menkai jį išmanantys naujokai, plačioji visuomenė. Biurokratai, pedagogai, vaikai.
Patekę į internetą, jie nežino, ką ten veikti, neturi aiškių tikslų, svarbių uždavinių, nežino, kas gero yra. Jie pasuka ten, kur juos pakviečia – į triukšmingus šlamšto sąvartynus. Tuščius One.lt blizgučius, laisvas Banga.lt, Sala.lt blevyzgas, skandalingą Delfi.lt, Takas.lt bulvarą, politinę LRytas.lt ir pan. spaudą.
Ypač žalingą poveikį daro scholastinė švietimo sistema. Atitrūkusi nuo gyvenimo problemų, pati neperpratusi interneto vertybių ir kultūros, RFC ir standartų, gero elgesio taisyklių (e-etiketo), ji dabar masiškai rengia luošus naujokus, tarp jų ir diplomuotus.

Žvelgdamas į www.on.lt duomenis, taip pat iš savo patirties, ką galite pasakyti, kokios informacijos internete dažniausiai ieško Lietuvos internautai?

On.lt tam ir sukūriau, kad internautai būtų apsaugoti nuo niekų, apgaulės, tauškalų, šiukšlių. Kad būtų atrinktos ir išsamiai, bet švariai ir glaustai sudėtos nuorodas į visas vertingas paslaugas internete. Svarbesnes iš jų paryškinant, pristatant apžvalgas garbės parodėlėse. Nuolat tikrinant, valant ir laiku pranešinėjant geras interneto naujienas.
Kas jau ne naujokas, kartą kitą buvęs www.on.lt, visada čia sugrįžta dalykinių patarimų, teisingų nuorodų jam parūpusiu klausimu, sužinoti interneto naujienų. Net ir žaidimų, pramogų srityse čia yra viskas, tik švariai. Taigi netikėtumų, internautų elgesio neaiškumų On.lt nebūna.

Įsivaizduokite paprastą Lietuvos provincijos vartotoją, pavyzdžiui, prekybininką, mokytoją ar inžinierių. Kokias svetaines jam, jūsų nuomone prasmingiausia aplankyti?

O, yra daugybė dalykų, kurių jiems prireikia. Štai žinynų rodyklėje: skaitmeniniai žemėlapiai, žodynai, enciklopedijos, paaiškinimai, kaip išnaudoti interneto ryšį, patarimai, rengiantis kelionei, eismo tvarkaraščiai, sąlygos mokytis, įsikurti ir įsidarbinti Amerikoj, Kanadoj, Anglijoj, Airijoj…
Verslo paslaugų rodyklėje – interneto parduotuvės, knygynai, katalogai, mugės, varžytynės, darbo biržos, įvairūs skelbimai, pasitarimai, kur galima greitai sužinoti rinkos kainą, paslaugos kokybę, specialisto paaiškinimą, pačiam pranešti, susisiekti. Užsisakyti pakeleivingą mašiną, nugabenti krovinį.
Saugos rodyklėje – turto apsaugos žinios, teisės kodeksai, puiki įstatymų ir kitų dokumentų paieška, mokesčių patarimai, advokatų atsakymai į klausimus, pasitarimai. Sveikatos rodyklėje – daugybė sveikatos žinių, pažinčių rodyklėje – klasiokų paieška, giminių genealogija, galimybė įsijungti į pomėgių ratelius, susirasti savo profesijos meistrą, pašnekovą, meilužį.
Naujienų rodyklėje – ne tik popierinė spauda, bet ir skaitmeniniai leidiniai, šviežios „Valstybės žinios“, verslo naujienos, valiutos ir akcijų kursai, orai, TV programos ir laidų įrašai, šalies rajonų ir išeivijos spauda, specializuoti leidiniai. Dailės parodos, žodinė kūryba, muzika, laisvalaikio pramogos, žaidimai… Nieko gudriau čia neišvardinsiu, kaip išguldyta On.lt žinyne.

Šiandien, kaip sužinome iš „Lango į ateitį“, jie dažniausiai lanko RC.lt, M-1.fm, One.lt, Delfi.lt, Ieskok.lt, Zaidimai.com svetaines.

Tai iškalbingai rodo „Lango į ateitį“ mokymų kokybę…
Kalbino Gintaras Sarafinas
2004 02 05 „Veidas“ Nr. 6
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 2004-02-05