2004 K 8 Logika prieš mitologiją

Bronislovas Burgis Įsivaizduokite, kad Dievo pasiuntiniai kiekvienam suaugusiam Lietuvos gyventojui kasdien tam tikru laiku liepia atsiklaupti ir atsistoti. Tarkim, tai kartojasi tūkstantį metų. Per tą laiką nė vienas gyventojas tikrai nesuklys vykdydamas jam duotą komandą! Žinoma, jei sistema veiks kaip kompiuteris, nes per 1000 metų žmonėms bus perduota mažiau nei 120 gigabaitų informacijos. Milijonai pasaulio kompiuterių nesutrinka apdorodami tiek informacijos. Dieviška galybė tos kompiuterijos! O štai Katalikų bažnyčia beveik tūkstantį metų lietuvius moko laiku atsiklaupti ir laiku atsistoti, o šie vis klysta, ir gana.
O gal man tik atrodo, kad religiją vengiama gretinti su kompiuterija? Gal ne tik kompiuteriją, bet ir mokslą apskritai? Mane glumina tai, kad po Nepriklausomybės atgavimo nei biologijos, nei fizikos, nei istorijos mokykliniuose vadovėliuose neparašyta nieko naujo apie pasaulio sukūrimą. Tai vis dėlto buvo ar nebuvo evoliucija? Adomas su Ieva gyveno prieš dinozaurus ar po jų? Jei po, tai kada gyveno ir kaip su ta šeštąja sutvėrimo diena? Abu buvo baltaodžiai? Kaip ir kada atsirado juodaodžiai? Kokia kalba pirmieji tėvai kalbėjo?
Keista, bet daugybė jaunų žmonių vadovėliuose neradę atsakymų į šiuos naivius ir daugelį rimtesnių klausimų nesiteikia net klausti. Kaip tik todėl religija daugeliui – tik tradicija, liaudies paprotys, paveldas, o ne svarbiausioji gyvenimo dalis. Vienoje pusėje – fantastiškos technologijos, griežta kompiuterinė logika, tikslūs virtualaus pasaulio valdymo veiksniai. Kitoje – šamanų kalbėjimai ir maldos, kostiuminiai ritualai.
Žmogus tapo dvylipis. Bet ką jam reiškia, pavyzdžiui, Dešimt Dievo įsakymų? Ar jūs nevagiate programinės įrangos tik todėl, kad septintasis Dievo įsakymas – „Nevok“? Kodėl lendate į mano kompiuterį, nors dešimtasis – „Negeisk svetimo turto“? Kuris kompiuterininkas griežtai laikosi trečiojo Dievo įsakymo „Švęsk sekmadienį“?
Beje, kai buvau mažas šis įsakymas buvo „Sekmadienį švęsk“. Jaučiate skirtumą? Anksčiau liepė kažkaip ypatingai elgtis sekmadienį, o dabar sako: jei jau šventi, tai švęsk sekmadienį, o ne kurią nors kitą dieną. Kurį laiką nesmagiai jausdavausi dirbdamas sekmadienį, tačiau vieną dieną supratau: švęsti – tai nereiškia nedirbti! Tikra šventė – prie kompiuterio.
Žmogaus kūriniai tampa vis sudėtingesni ir išmoningesi, bet jie nė iš tolo neprilygsta gamtos kūriniams. Jei manai, kad tavo kompiuteris – stebuklų stebuklas, pagalvok apie neduodantį tau ramybės uodą: ir tave surado, ir nuo tavęs pabėgo, ir skraido, ir vaikšto, ir dauginasi, ir instinktus (informaciją?) palikuonims perduoda. Ne, tavo kompiuteriui toli iki uodo!
Bet nesumenkinkime ir Žmogaus! Jei Kūrėjas leido žmogui perprasti ir suvaldyti atomą, radijo bangas, genus ir lazerius, vadinasi, jis sukūrė ne vergą, o kūrėją. Pasaulį valdančiam žmogui nereikia garbinti savo Sutvėrėjo, kreiptis į jį banaliomis maldomis, atlikti šamanistinių aukojimų – tai vergo, prasčioko, tamsuolio stilius, žeidžiantis, žeminantis Kūrėją. Ne ritualinės apeigos, o žmogaus gyvenimas, moralė, galia, laimėjimai džiugina Visatos Meistrą. Blogai elgiasi tėvai, verčiantys savo vaikus aklai paklusti jų valiai, neuždavinėti sunkių klausimų, nužemintai šlovinti ir garbinti savo gimdytojus. Visatos Kūrėjas neturėtų būti toks blogas Tėvas.
Internete nėra popiežiaus, vyskupų, kunigų. Virtuali visuomenė užsiima saviaukla. Kiekvienas gali laisvai paklausti ir atsakyti. Žinovai gerbiami, o ne garbinami. Gal dėl to jaunimas ir nepaiso religinių autoritetų.
Daugeliui jūsų tikriausiai žinomos katalikiškos interneto svetainės. Jau atsiranda ir virtualių bažnyčių. Gal jums teko išpažintį atlikti el. paštu ar SMS žinute? Tai – kitas kraštutinumas. Prie karietos pritaisius reaktyvinį variklį, ji netaps raketa. Viduramžių bažnyčia turi keisti esmę, o ne išvaizdą, veikimo manieras.
Žinau, ne vienas religingas žmogus šį mano rašinėlį pavadins eretišku piktžodžiavimu. Bet, padaręs prielaidą apie Sutvėrėjo visuotinę valią, supras, kad tam aš ir buvau sutvertas. Tam, kad paklausdami ar išklausydami sustiprintumėte ir logiškai pagrįstumėte savo tikėjimą. Žinau, kad nežinau Didžiojo Atsakymo. Džiaugiuosi, kad man leista tai suprasti.
Bronislovas Burgis,
Kompiuterija - PC World
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 2004.08.12