2009-03-06 HTML4 ir XHML1 keičia vienas HTML5

WWW architektų taryba (World Wide Web Consortium, W3C) patvirtino naujos kartos tinklapių žymėjimo kalbos HTML aprašo (specifikacijos) metmenis:
www.w3.org/TR/html5
Kas naujo, kas gero, o gal ir blogo? Aiškumo dėlei suskirstyčiau pakeitimus į keturias mano galva esmines dalis.
Pirma, automatika. Ji sudaro gausiausią papildymų dalį ir yra svarbiausia HTML 5 išleidimo priežastis. Jos sąvado suderinimas iš pradžių išvis buvo vienintelis tikslas, vadintas tinklapių automatikos Web Applications 1.0 standarto projektu:
www.whatwg.org
Atskiras aprašas, kaip kad CSS, gal ir būtų logiškiau, bet jo sudarymo WHATWG grupėje neatsirado pakankamai savanorių jam prižiūrėti, tad pasiprašė W3C tarybos įtraukti į HTML aprašą:
wiki.whatwg.org/wiki/HTML_5
Automatikos naujovių nėra daug, iš esmės tai tik apibendrinti AJAX taikymo dalykai: ECMAscript, Web Forms (XForms), Window Object, XMLHttpRequest ir panašūs. Tik pritaikyti pasiekiamumo W3C WAI, WCAG reikalavimams — tai esminė pažanga:
www.w3.org/WAI
Antra esminė pažanga — panaikinta atsiradusi takoskyra tarp HTML4 ir XHTML1, lieka vienas HTML5. Atsisakyta ir pernelyg sudėtingo SGML taisyklių. Naršyklės atpažins hipertekstą ir be nuorodos į standartą, be text/html įrašo, užteks ‹!doctype html›. Bet jei tinklapy bus dar ir XML rėžių, jį reiks deklaruoti atitinkamai ‹?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?› ‹html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"›. Esmines HTML tinkamumo ir suderina­mumo ydas ištaisė XHTML2 kritikas Ian Hickson:
www.hixie.ch/advocacy/xhtml
Didžiosios ir mažosios HTML5 žymų raidės nebus skiriamos, autorius galės rašyti, kaip jam patogiau. Standartas ragina taikyti 8 bitų unikodą, jį naršyklės turės atpažinti ir be deklaracijų, vien iš BOM ženklo:
en.wikipedia.org/wiki/HTML_5
Trečias sumanymas ypač pavykęs ir logiškas: atsisakoma sąvokos „neteik­tinos“ (deprecated) gairės. Buvo dviprasmybė: ir leidžiama, ir smerkiama tuo pat metu. Keičiamas požiūris, jis dabar priklauso nuo subjekto: WWW kūrėjai (rašytojai, autoriai, leidybos staklių programuotojai) privalo taikyti tik sutartas prasmines gaires, o tinklapių atvaizdavimo programos (WWW naršyklės) privalo atpažinti ne tik naujus, bet ir pasenusius tinklapius — nebelieka XHTML būdingo nepakantumo. Naujos HTML5 gairės sudarytos taip, kad senos naršyklės jų nepaisytų, o ne rodytų savaip. Net su HTML rašto klaidomis naršyklės dabar turės elgtis vienodai:
www.w3.org/TR/html5-diff
Ketvirta užduotis — visiškas, galutinis tinklapio sandaros atskyrimas nuo jo išvaizdos ženklinimo. Bus aiškiau skiriami turinio pavidalai: tinklapio skirsniai, straipsniai su antraštėmis ir poraštėmis, intarpai iš kitų šaltinių, vietos sąveikai su skaitytoju, tinklapio meta duomenų aprašas. Neturi likti medžiagos, nepriklausančios jokiam kokios nors paskirties sklypui:
dev.w3.org/html5/html4-differences
Naujos HTML5 gairės, paryškinančios prasminę (semantinę) tinklapio dalių paskirtį:
Smerkiamų žymų likimas:
Kitos naujovės:
Bendri principai:
Deja, šios ketvirtosios užduoties — pritaikyti HTML turinio sandarai aprašyti — nepavyko atlikti iki galo, iš esmės ir logiškai nuosekliai. Puikią kritiką šiuo HTML5 semantikos klausimu paskelbė CSS meistras, pirmojo mikroformatų vadovėlio autorius John Allsopp:
www.alistapart.com/articles/semanticsinhtml5
Vis dėlto, panagrinėjus naująjį standartą, atrodo, kad HTML5 yra gera naujiena, pažanga didžiulė. O nuostolio jokio, senų tinklapių WWW paveldas nepaliktas už borto, kaip būtų nutikę, priėmus XHTML2:
www.w3.org/TR/xhtml2
Buvo neramu, nes tinklapių automatikos aistruoliai, 2004 metais susibūrę į opozicinę grupę WHATWG, kaltino W3C tarybą vangumu, atsargumu, diegiant naujoves, ėmė spausti tarybą daryti visiškai nepriimtinų standarto keitimų. 2007 metais taryba sutiko nagrinėti WHATWG kūrybą ir atnaujino HTML darbo grupę. Tik su raštiškai išguldytomis sąlygomis negriauti dalykinių HTML pamatų ir rūpintis ne vien automatika:
www.w3.org/TR/html-design-principles
Taigi, šių metų vasario 12 dieną W3C priimtas HTML 5 juodraštis džiugina. O šiandien ir WHATWG paskelbė HTML 5 savo buveinėje:
www.whatwg.org/html5
Vladas Palubinskas
 
Atsiliepimus aptarnauja Disqus (kodėl?)
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 2009-03-06