2020-07-22 Panaikinta asmeninių svetainių rodyklė

Man gėda, bet turiu pranešti, kad panaikinau nuorodą į jūsų svetainę, kartu pašalindamas visą asmeninių WWW buveinių rodyklę žinyne „Lietuva internete“.

Aišku, ne savo noru. Ir ne todėl, kad seniausio dalykinio bendros paskirties žinyno priežiūra ir išlaikymas šiais kultūros griovimo laikais tapęs nuostolingas. Džiaugiausi jūsų įkurtuvėmis internete, išgyvenau dėl nesėkmių ir pasitraukimo į Kinijos pavyzdžiu tveriamo konclagerio soc. tinklus, stengiausi padėti, patarti tiesiogiai ir platindamas pažangias naujoves, gero patyrimo žinias. Galop vien pati 8 - 5 PR vertės Online.lt nuoroda (be jokių rel="nofollow") buvo svari parama jūsų svetainės matomumui, randamumui visame internete, ne vien žinyne „Lietuva internete“.

Internetas buvo sumanytas kaip decentralizuotas tiesioginių ryšių tinklas asmenine atsakomybe, veikiantis nepriklausomai nuo monopolinių serverių malonės. Tebemanau, kad asmenines svetaines internete dera turėti kiekvienam savo dalyką išmanančiam meistrui, tyrinėtojui, menininkui — kiekvienam, turinčiam ko naudingo pasakyti, pasiūlyti, patarti. Tik nenaudėliams užtenka nuomonių, pramogų ir politinių akcijų socialiniuose tinkluose.

Deja, „Lietuvos internete“ dvidešimtpenkmečio išvakarėse vietoj valstybės pagerbimo už visuomenei naudingą darbą nuosavomis lėšomis sulaukęs oficialaus pranešimo apie sukaupto soc. draudimo nusavinimą, darbo stažo ir pensijos panaikinimą su grasinimu iki dvidešimties milijonų eurų nuobauda, seniausią bendros paskirties dalykinį žinyną turiu naikinti. WWW buveinių registro asmeninių svetainių rodyklę www.on.lt/index/asmenys jau pašalinau.

Atsiprašau ir apgailestauju, kad vienas nepajėgiau atremti Duomenų apsaugos inspekcijos absurdiškos agresijos. Nusikaltimus valstybės vardu reiktų tramdyti sutelktai, nes teisėtvarkos griovimas griaus visų mūsų gyvenimus. Kas norėtų prisidėti, aptarti, bent sužinoti smulkiau, visus bylos duomenis su nuorodomis išguldžiau „Savoje Lietuvoje“:
https://on.lt/kur-asmenu-rodykle
Vladas Palubinskas
 
Atsiliepimus aptarnauja Disqus (kodėl?)
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 2020-07-22