1997 05 19 NK 3 Gimiau pačiu laiku

Likimas mums suteikė neįtikėtinai retą progą būti didžiausios istorijoje revoliucijos amžininkais. Tai ne paleistų iš socializmo imperijos piliečių nauja kovos už socialinį teisingumą banga, tai - nauja informacijos revoliucija, trečioji civilizacijos banga - internetas. Kodėl trečioji ir kodėl revoliucija kažkokia informacinė, o ne pilietinis karas?
Todėl, kad žmonijos pažanga yra informacijos pažanga. Todėl, kad gerovė yra gerų sumanymų - išradimų, gyvenimo patobulinimų - įsisavinimas. Todėl, kad bet kokia problema yra informacijos problema - know how.
Juk iš tikrųjų ne daiktų stinga. Pasauly seniai nebėra gamybos problemos - yra perprodukcijos problema. Jeigu kur trūksta prekių ar paslaugų - tai tik todėl, kad neįsileidžiamos tos gėrybės, netaikomos šiuolaikinės technologijos, nepriimami gero gyvenimo papročiai, bijoma sumanių verslininkų (konkurencijos, išnaudojimo, apgavystės).

Trečias kartas nemeluoja

Protingų žmonių netrūko ir senovėje. Bet pamėginkim įsivaizduoti, ką toks gudruolis galėjo nuveikti tada, kai dar nebuvo kalbos. Be informacijos perdavimo įmanomas tik natūrinis ūkis, kuriame ir pats išradėjas negali įgyvendinti savo sumanymo, neturėdamas kitų tam reikalingų žinių. Nenuostabu, kad istorijos tada praktiškai nebuvo - tokiam pasikeitimui, koks dabar įvyksta per savaitę, kadaise prireikdavo šimtmečių.
Atsiradus kalbai, gerus sumanymus pavyko perduoti daugeliui žmonių, apsikeisti naujienomis ir kai ką jau įdiegti. Antras etapas - raštas - leido perduoti informaciją ne tik tuo pačiu metu, bet ir išsaugoti ją ilgam laikui, sudarydamas sąlygas pasinaudoti įvairiems žmonėms skirtingu metu ir skirtingose vietose.
Internetas - pasaulinis elektroninių tinklų tinklas - visai panaikina atotrūkį laike ir erdvėje. Dabar galima pranešti ir sužinoti pačias naujausias žinias be jokių tarpininkų, bet kokiu rūpimu klausimu ir bet kokiu pavidalu - tekstas, vaizdas, garsas, judesys, programa. Disko dydis, atmintinės talpa, procesoriaus sparta, technikos kaina jau neriboja kompiuterio galimybių. Prisijungus prie interneto, monitorius tampa langu į neaprėpiamą duomenų pasaulį.

Anarchija!

Dar daugiau, internetas kiekvieną vartotoją paverčia savaiminio organizmo ląstele, milžiniškos interneto smegeninės neuronu. Ši smegeninė veikia be atvangos ištisą parą platindama naujienas, nuolat ieškodama ir sujunginėdama pasiūlą su paklausa. Panašu, kad jau susitvėrė už žmogų aukštesnio lygio protingas organizmas. Ne robotas, o būtent organizmas, nes yra savaime susiorganizuojantis, be jokio išorinio valdymo.
Netyčia atsitiko tai, ko žmonės visais laikais bijojo labiausiai - anarchija. Kadaise Pentagono užsakymu ji buvo sugalvota kaip idealus principas išsaugoti organizuotą pasipriešinimą užėjus Sovietams - neįmanoma sunaikinti vadavietės, nes nėra centrinio valdymo, o ryšys, organizacija išlieka ir sunaikinus bet kurį tinklo kompiuterį.

Istorijos pabaiga

Taigi galim nebesirūpinti žmogaus dorove ir nesisieloti dėl jo ydų - žmogaus kaip biologinės būtybės raida jau nebeturi reikšmės tolimesnei istorijai, kaip neturi reikšmės ląstelių vystymasis organizmo raidai. Atsiradus aukštesnei gyvybės pakopai, žemesnioji praranda savo svarbą. Ko stebėtis, kad kitos protingos būtybės visatoje nesistengia mūsų užkalbinti - argi patiems būtų įdomu susipažinti su savo širdimi ar eritrocitais?
Užtat kiekvienas turime galimybę pasireikšti didžiausioje visų laikų revoliucijoje - tiek dalyvaudami gamtos kūryboje, tiek ir patys patirdami naujo gyvenimo džiaugsmą. O likti nuošaly pasiteisinimo nėra: kompiuteris kainuoja dešimtkart pigiau už automobilį, o kelionės po pasaulį šviesos greičiu nekainuoja nieko - vienodai į Austriją, Australiją ir į Antakalnį.
Vladas Palubinskas,
Naujoji komunikacija
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 1997.05.19