2001 09 11 Smegenų sukrėtimas

Gedulas, skausmas, sielvartas. Gilus sukrėtimas, beribė nuostaba – neįtikėtinas derinys aukšto technologinio proto ir klaikaus juodo vandalizmo XXI amžiuje. Trūksta jėgų užjausti visus žuvusius, nors reiktų suprasti ir savižudžius. Reiktų įsijausti į džiūgaujančios minios jausmus tiek, kad suprastum juos kaip savus.
Kuo neteisingas Dvynių simbolis – lygiateisiškumo, taikos, prekybos ir bičiulystės ženklas, kad jis kelia patį didžiausią įniršį? Kuo esame kalti pritekliuje, ką darome ne taip, mėgindami gyventi gerai? Kodėl net popiežius užjausdamas priekaištauja dėl mėgavimosi gyvenimu?

Istorijos pamokos

Deja, istorija dar nepajėgė kaip reikiant pamokyti. Tokios kilmės tragedijų buvo ne viena – Romą sudeginę krikščionys džiūgavo, kaip pelenais virsta pasaulio blogio sostinė, visa antikinė civilizacija. Romos gaisras, armėnų genocidas, žydų holokaustas, buržujų išbuožinimas ir kolektyvizacija, chunveibinų ir khmerų kultūrinė revoliucija nesugebėjo atvesti į protą – net ir pasmerkus, sunaikinus nuodingus vaisius, šaknys būdavo išsaugomos, perkeliamos į naują dirvą.
Reformacija neišrovė šaknų iki galo, o dabar jos suvešėjo tiek, kad gresia užgesinti ir antrąją civilizaciją. Griežtai skaičiuojant, ji jau senokai gęsta – juk žmogaus žinios išlieka, kaupiasi, todėl normali raida turi vykti geometrine progresija, o trypčiojimas po kelis nuošimčius per metus iš tikrųjų yra didžiulis nuosmukis.
Romos pilietis buvo turtingesnis už Lietuvos pilietį po dviejų tūkstančių metų. Duok romėnui šiuolaikines mokslo žinias, elektrą, chemiją, mašinas, kompiuterius – jis gyvens pasakiškai. Duok mums tik antikines žinias – bankrutuosim per mėnesį.

Interneto likimas

Kuo čia dėtas internetas? Tai trečioji civilizacijos banga, akivaizdi proga gyventi oriai, taikiai ir turtingai. Po 2001-ųjų rugsėjo 11-osios nelaimės sustiprėjo balsai, kaltinantys internetą, kad jis prieinamas visiems, sudaro sąlygas šviestis, laisvai reikšti nuomonę, užmegzti privatų ryšį, greitai susiorganizuoti, o tai vos ne skatina terorizmą.
Spec. tarnybos, dangsčiusios slaptumu savo neveiksmingumą, dabar pareikalavo programų kūrėjus atiduoti jiems kodus ir raktus, apskritai uždrausti internautams galimybę turėti privatų paštą, užrakinamą PGP lygio apsauga.
G.Bušas pareiškė tvirtai – mes apginsime laisvę. Džiugu, kad Amerikos kūrėjų dvasia dar gyva, jos nepalaužė siaubingas barbarų išpuolis. Internetas galingas todėl, kad jame viešpatauja laisvė, privatumas, anarchija, asmeninė atsakomybė.
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 2001.09.11