2005-05-30 Naujų paslaugų apžvalga

Svarbus žingsnis viešumo kryptimi, gerinant valstybės ir verslo bendradarbiavimą, keliant visuomenės pasitikėjimą valdininkų darbo skaidrumu – Centrinis viešųjų pirkimų portalas. Tai didžiulis serveris, kuriame galima stebėti ir prenumeruoti visus šalyje vykstančius projektų konkursus, prekių ir paslaugų užsakymus, skelbimų pakeitimus, pirkimų sutartis ir varžytynių rezultatus. Veikia laikinas užsakymų krepšelis, vidinis paštas, sudėtinė prekių ir skelbimų paieška, greita bendra paieška pagal žodžio užklausą. Registruotis nemokamai gali visos įstaigos, įmonės ir net privatūs asmenys. Pagal oficialų prekių, paslaugų ir darbų klasifikatorių sudarytame kataloge pardavėjai gali laisvai skelbti savo pasiūlymus, klausti ir atsakyti į pirkėjų užklausas, dalyvauti viešuose konkursų aptarimo forumuose. Pirkėjams serveris palengvina pasirinkimą, didina konkurenciją, automatizuoja formalumus, spartina procedūras ir mažina išlaidas:
www.cvpp.lt
Pirmąjį lietuvišką skaitmeninio parašo liudijimą (sertifikatą) nusipirko KTU IT plėtros institutas, interneto .lt srities valdų registratūra. Jį išdavė EuroPKI narys, „Penkių kontinentų“ grupės įmonė „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, kurį kovo 1 dieną Informacinės visuomenės plėtros komitetas po patikrinimo pripažino pirmuoju šalyje kvalifikuotu liudytoju:
www.epp.ivpk.lt
www.europki.lt
www.ssc.lt
Pagaliau pradėjo veikti Europos sąjungos interneto valda .eu – joje įregistruoti vardai.eu tapo pasiekiami internete. Kai išvers tvarkos taisykles į visas ES kalbas, EK paskirta EurID paskelbs jos akredituotas registravimo įstaigas. Interneto valdų (domenų) registravimas vyks trim etapais: per pirmuosius du mėnesius – valstybinės įstaigos, geografinės vietovės ir prekybiniai ženklai; per kitus du mėnesius – neapsaugoti, bet teisėti įstaigų, įmonių pavadinimai, asmenų vardai; galop – „pirmas atėjai, pirmas gavai". Lietuvoje už .eu diegimą šakniniuose (root) serveriuose atsakinga Ryšių reguliavimo tarnyba, kuri ketina skelbti ir .lt registratūros konkursą. Monopolio panaikinimas būtų gerai, bet atrodo, kad RRT nori tiktai perduoti monopolio teises kitai įstaigai:
www.eurid.eu
www.dns.lt
www.rrt.lt
Lietuvių kalba išverstas Eurožargono aiškinamasis žodynas – Europos sąjungos biurokratų ir ES žiniasklaidos mėgiamų savitų terminų žodynėlis:
www.europa.eu/abc/eurojargon
Tapusi atvirąja akcine bendrove (liaudies demokratine įmone), „Google“ vis tolsta nuo švara ir dalykiškumu pelnytos kokybės, o neseniai pasiūliusi suasmenintą sąsają, panašėja į įprastus bulvarinius portalus. Pasirinktas kovos su apgaudinėtojais ir teršėjais būdas nesilaikant W3.org susitarimų (nepaisant bibliografinio aprašo, kitų svarbių HTML žymų, kalbinės atmainos parinkimo), „Google“ dar labiau užsivertė šiukšlėmis, tapo lengviau pažeidžiama, jau atsisakė ir savo viešo vertinimo (PR), grįsto mokslininkų citavimo indeksu. Vykusią „Google Content Blocker“ parodiją sukūrė interneto apžvalgininkas John Walkenbach, kadaise įsteigęs „Spam University“ (viskas anglų kalba):
www.google.com/ig
www.j-walk.com/other/googlecb
www.j-walk.com/other/spamu
Baldų, židinių, šviestuvų ir kito interjero vitrina, žurnalas, reklama:
www.inter.lt
Virtuali piniginė mokėjimams už pirkinius internetu automatiškai, iš WWW parduotuvės, per Hanza.net:
www.mokejimai.lt
Malaizija – miesto ir kaimo kultūra, valgiai, šios Pietryčių Azijos šalies vaizdai, Roberto Maliaukos fotoalbumas:
www.ferrum.lt/malaysia
Alio Balbieriaus, Girmanto Bučo fotografijos meno parodos:
www.alisphotoart.com
www.girmantas.com
Stepo Bidvos muzikinėje bibliotekoje – gaidaraščiai, natos .mus ir .sib formatu:
www.fugato.puslapiai.lt
Birželio 11 - 12 dienomis Kaune – motorizuotų laisvės riterių suvažiavimas, plieno žirgų puošybos paroda, rock ir pop muzikos koncertas „Bike Show Millennium“:
www.bikeshow.lt
„Žalioji mirtis“ – Kauno „Žalgirio“ krepšinio aistruolių klubas:
www.greendeath.net
Skausmas.Lietuvoje.info – anestezija, paliatyvioji medicina, skausmo gydytojų ir ligonių pagalbos užeiga:
www.skausmas.projektas.lt
Pirmasis rusiškas astrologijos portalas Lietuvoje – kosmosas, paslaptys, joga, taro, Boriso Bulatovo prognozės, lankytojų forumas (rusų kalba):
www.astroportal.lt
Bažnyčiai, Atgimimo ir Apšvietos amžiais kaltintai prieštaravimu mokslui, šiais laikais pačiai tenka ginti mokslą nuo nemokslo ir antimokslo, nuo žiniasklaidoje, švietime ir politikoje plintančių prietarų, lengvatikystės, aiškiaregystės ir raganavimų, priminti katalikams Kristaus žodžius savo sekėjams, norėjusiems pranašauti jo vardu. „Žlugdydamas asmens iniciatyvą, pasitikėjimą savimi, orumą ir atsakomybę, okultizmas kelia grėsmę aiškiais principais ir tarpusavio pasitikėjimu pagrįstam žmonių bendrabūviui.“ „Pagarba nuomonių įvairovei paverčiama farsu, kai rengiamos viešos diskusijos, kuriose mokslininkai ir burtininkai pristatomi kaip lygiaverčiai pašnekovai“, – sakoma atvirame Lietuvos vyskupų laiške:
www.lvk.lcn.lt
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 2005-05-30