2003 03 23 Naujų paslaugų apžvalga

„Bitė GSM“ trigubai išplėtė ryšio kanalą į Daniją - dabar jau 155 Mb/s. Atrodo, šiuo metu tai mažiausiai perkrautas internet ryšio didmeninkas:
www.bite.lt
Valstybinė televizija pradėjo transliuoti daugelį I ir II kanalo laidų internetu gyvai (ligšiol internete skambėjo tik radijo abi programos). Be to, svarbesnių radijo ir televizijos laidų įrašai dabar bus saugomi dar apie mėnesį laiko, todėl juos bus galima išklausyti arba ir peržiūrėti vėliau, bet kuriuo sau patogiu metu. Kad netrūkčiotų, radijo įrašui reikia 20 kilobitų per sekundę ryšio pralaidos, o TV - 100 kb/s:
www.lrt.lt
Į agitaciją pasakyti referendume „Taip“ įsijungė pop humanitarai - pramoginėje interneto užeigoje „Už Europą“:
www.uzeuropa.lt
O apie progas įsikurti Kaune arba Vilniuje - naujose nekilnojamojo turto agentūrų svetainėse:
www.kauturta.lt
www.svg.lt
„Neorganizuoti jokių loterijų, kurios pabrangintų prekę - žmogus, norintis laimėti, turėtų žaisti tikroje loterijoje“. Tokią garbingo elgesio taisyklę skelbia nauja ambicinga kompiuterijos įmonė Kaune. Tikrai, lošimų vajaus parduotuvėse, ryšio bendrovėse, net bankuose ir draudimo (!) įstaigose aš negaliu suprasti kitaip, kaip įžeidimo, laikymo manęs kvailiu - tai rimto kliento sulyginimas su lošėjais ir horoskopų maniakais:
www.hipera.lt
„Medicinoje žodis garantija nenaudojamas“ - kitas būdingas kliento kvailinimo būdas. Tačiau jį skelbiantys akių chirurgai Kaune su medikams neįprastu dalykiškumu smulkiai ir vaizdžiai aprašo savo operacijas, paaiškina regėjimo atstatymo lazeriu esmę, suteikia visus duomenis apskaičiavimui, ar verta atsisakyti akinių:
www.lasercorrect.lt
Metodinių darbų duomenų bazė, atestacija, profilinis ir nuotolinis mokymas, kvalifikacijos kėlimo programos ir registracija į seminarus, daug kitų žinių ir paslaugų mokytojams - Pedagogų profesinės raidos centro (buv. Pedagogų kvalifikacijos instituto) svetainėje:
www.pprc.lt
„Studentams ir moksleiviams, kurie nori palengvinti savo mokslo naštą, turėti daugiau laiko pramogoms, o ne darbų rašymui“ Tomas Co. siūlo pasirinkti sau tinkamą referatą, kursinį darbą, konspektą, paruoštukę iš kelių šimtų jau atliktų darbelių. Nes Mokslai.com, Mokslas.net, Mokslo.centras.lt, Referatai.boom.ru jau pavargo, senokai apleisti:
mokslai.tomas.cc
Mėgstantiems panagrinėti karo techniką ir patriotiškai pasidžiaugti - Lietuvos karininių jūrų pajėgų laivas, „Baltron“ minininkas M-51 „Kuršis“:
chebros.tinklapis.lt/kursis
Sąmokslo teorijų aistruoliai kviečiami prisidėti buriant ir propaguojant Tarptautinį alternatyvųjį teismą:
www.asud.us
„Respublikos“ dailininko Rimo Valeikio karikatūros:
www.rimasvaleikis.lt
Rusijos pop muzikos žvaigždės Vilniuje - pristatymai, koncertų anonsai, reportažai:
www.melomanu.netfirms.com
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 2003.03.23