2003 02 14 Naujų paslaugų apžvalga

Visą šią savaitę darbo dienomis uždusę „Lietuvos telekomo“ klientų serveriai šiandien nuo 14 iki 16 valandos sukniubo visai - labai atsiprašau, ten ir www.on.lt:
www.w3.lt
Bendrovė „Penki kontinentai“ beveik dvigubai išplėtė internet ryšio pralaidą - iki 8 Mb/s per „Bitę“ ir 10 Mb/s kosmosu per SMS:
www.5ci.net
Aplinkos apsaugos agentūra pradėjo teikti internete valstybinio monitoringo žinias, tarp jų oro švaros duomenis penkiose Vilniaus ir dar devyniose kitų šalies miestų meteorologijos stotyse kas pusę valandos:
aaa.am.lt
Aktyviai Lietuvoje veikianti Nacionalinė vartotojų federacija išleido internete savo žinių ir patarimų biuletenį „Vartotojų politikos aktualijos“:
www.consum.org/vartok
Nedidelis, bet pirmasis valgomų ir nuodingų grybų Lietuvoje aprašymas su nuotraukomis:
rufas.dtiltas.lt/grybas
Internete jau galima skaityti visą dienraštį „Panevėžio balsas“:
www.paneveziobalsas.lt
Mokslinis žurnalas „Kalbų studijos“ publikuojamas internete penkiomis kalbomis:
www.kalbos.lt
Lietuvos lenkai jau antrą savo laikraštį įkėlė į internetą - mėnraštį „Magazyn Wileński“:
www.magwil.lt
www.przyjazn.lt
„Privati nepriklausoma čėčėnų tarptautinio islamo“ agentūra iš visų kitų šalių išvarytą propagandos serverį Kavkaz.org įkūrė Lietuvoje, „Delfi“ (Microlink Data) serveryje, daugybe naujų pavadinimų: KavkazCenter.com, KavkazCenter.net, KavkazCenter.info, Kavkaz.org.uk, Kavkaz.tv ir kt. Čia skelbiamas karinis islamo fanatizmas, šlovinamas žiaurumas prieš kitatikius, komunistine retorika koneveikiama blogio imperija Amerika, dori musulmonai raginami ginti S.Huseiną nuo G.Bušo:
www.kavkazcenter.com
Tuo tarpu, kai „Interpolas“ prašo internautų padėti surasti Šamilį Basajų, Emirą Hatabą ir kitus čia besireiškiančius tarptautinius teroristus, mūsų valstybės saugumo departamentas ramina, kad tai ne terorizmas, Lietuvoje „laisvės kovotojams“ sudaromos lengvatinės sąlygos įsikurti, gauti prieglobstį, pilietybę, universitetų diplomus. Į G.Bušo pernai Vilniuje pareikštą „Lietuvos priešai yra ir Amerikos priešai“ Lietuva atsako „mūsų priešų priešai yra geriausi mūsų draugai“:
www.interpol.int
www.hostex.lt
„Kilkim žaibu“ - artėjantis tamsios pagoniškos muzikos festivalis Jonavoje:
kilkimzaibu.faithweb.com
„Techno Valentino“ - muzikos ir meilės naktis šiemet vasario 14 tiesiogiai transliuojama ir internete:
www.technovalentino.lt
unicaster.microsite.lt
Kovo 12 - 19 dienomis Hanoveryje, didžiausioje pasauly infotechnologijų parodoje, Lietuvos įmonės prisistatys bendrame „Infobalt“ stende, o internete CeBIT svetainę kaip kasmet įkūrė dar ir „Penki kontinentai“. Kelionės reikalais kaip ir pernai aptarnauja „West Express“:
www.infobalt.lt/cebit2003
www.5ci.lt/cebit/2003
www.westexpress.lt
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 2003.02.14