2001 09 16 Naujų paslaugų apžvalga

Architektūros ir statybos žinyne nauja tema - elektros instaliacija, medžiagos, energijos taupymas, apsauga nuo viršįtampių:
www.asa.lt/elektra
Namų kinas - kaip įsirengti geros kokybės aparatūrą namuose, automobilyje, kaip išsirinkti DVD grotuvą, A/V imtuvą, televizorių, garso sistemą:
www.namukinas.lt
Rugsėjo 12-14 Kompiuterininkų dienų išvados, pasirengimas artėjančiai Infobalt parodai spalio 22-27:
www.liks.lt/kodi2001
www.infobalt.lt
Subjektyviosios kritikos kampelis Pravalas - didžiausių nesėkmių nominacijos, balsavimai, diskusijos:
www.pravalas.com
Išsami naujienų ataskaita - eiliniame aplinkraštyje:
up@on.lt
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 2001.09.16