2001 06 06 Naujų paslaugų apžvalga

Cargo.lt - įspūdinga gabenimų dispečerinė internete: transportas, kroviniai, keltai, muitinės postai, degalų kainos Europoje, pranešimai apie vežėjams svarbius įvykius, spaudos naujienos iš Press.lt ir „Verslo žinių“, duomenys apie gabenimo sąlygas visose Eurazijos šalyse, kur tik siekia Lietuvos vežėjų maršrutai:
www.cargo.lt
Dar viena gintaro, molinukų, medžio drožinių ir lino rankdarbių parduotuvė (tik anglų kalba):
www.lt-mall.com
Vėl atnaujinta šachmatų karalystė Chess.lt - įrengtos šachmatų pamokėlės internete, galimybė tiesiogiai stebėti apsilankymo metu vykstančius lošimus, daug kitų naujovių:
www.chess.lt
Internetas savo anarchinės prigimties dėka smarkiai mažina valdymo ir tarpininkavimo kaštus. Jis tiesiog pats perima tarpininko vaidmenį, bet tai daro ne nurodinėdamas, o tik patarnaudamas savo sparta, darbštumu ir sumanumu, ir dažniausiai tai jam pavyksta tobulai ir visai nemokamai. Naujausias pavyzdys „Gnutella“ - atviro kodo programa ir decentralizuotas tinklas, skirtas apsikeisti įvairios paskirties failais tiesiogiai patiems vartotojams, apeinant failų sandėlius ir uostus, tokius kaip Simtel.net, Winsite.com, Winfiles.com, Download.com, Tucows.vu.lt ir pan. „Gnutella“ yra paieškos varikliukas ir kartu failų gabenimo sistema, panaši į „Napster“, skirtą MP3 muzikos įrašams. Kai tik vartotojas paleidžia programą, jo užklausa pasklinda po visą tinklą. Turintys ieškomą failą internautai atsiliepia, susisiekia su užsakovu ir perduoda failą tiesiogiai iš kompiuterio į kompiuterį internetu:
gnutella.wego.com
Negerovės internete kyla ne dėl jo anarchijos, o dėl pastangų įvesti valdišką tvarką (todėl Amerika ir sudaro daugiau kaip pusę interneto). Antai šantažai interneto vardais (domain name) išplito dėl monopolinės jų registratūros "Internic" padėties, todėl Amerikoje monopolis jau panaikintas, atsirado dešimtys .com, .org ir .net srityse registruojančių įstaigų. Lietuva kol kas eina priešinga kryptimi - „Litnet“ birželio 1 išleido naujas registravimo taisykles, kur Domreg.lt įsipareigojimų ir atsakomybės visai neliko, o teisių ir įgaliojimų prisirašė, kiek tik norėjo. Svarbiausia, išbraukė pačią internetinio vardo sąvoką, anglišką 'domain name' (valdos vardą) pavadino... "adresų srities simboliniu pavadinimu" (!) - neva grynai techniniu dalyku, todėl negalinčiu būti kūrinio pavadinimu ir autoriaus nuosavybe: „Adresų sričių simboliniai pavadinimai nusako vartotojo vietą Interneto tinkle, todėl nėra nuosavybės objektai (išskyrus atvejus, kai nustatyta tvarka yra įregistruoti kaip pramoninė nuosavybė).“ Tačiau tarybinę atgyveną - draudimą registruoti interneto vardą privačiam asmeniui - vis dėlto panaikino, ačiū jiems:
www.domreg.lt/ltpolicy.html
www.on.lt/piracy
„Lietuva internete“ garbės parodėlėje - Mama.lt:
www.on.lt/geras
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 2001.06.06