1998 11 15 Naujų paslaugų apžvalga

Lietuva išgyvena gilią nuoskaudą - nepriėmė į Europos Sąjungą. Neįvertino ištikimybės priesaikų ir gražbylingų ataskaitų, palaikė barbarais, niekinančiais nekaltumo prezumpciją, žiauriomis akcijomis ir labdaringomis rinkliavomis reketuojančiais veiklius baltus žmones. Tačiau šiais laikais interneto dėka jau galime patys patikrinti, ar jie teisūs - oficialią 1998.11.04 šalių-kandidačių įvertinimo atsaskaitą rasime ES buveinėje adresu
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/
Galime pasklaidyti ir brolių estų žurnalą apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonomiką "The Baltic Review":
www.zzz.ee/tbr
Gal viešomis agitacijomis ir slaptu lobizmu padės Amerikos lietuvių bendruomenė, Lietuvos jaunieji Europos federalistai, Algirdo Brazausko paramos fondas:
www.lithuanian-american.org
www.tdd.lt/ljef
www.abfund.com
Ne visus provincijoj kamuoja nepilnavertiškumas - mažytė norvegų firma išleido jau 11-ą "Operos" betą. Tai interneto naršyklė, toli lenkianti abu griozdus (Netscape, Explorer) ir gabumu, ir pajėgumu, ir patogumu. Jokių klaidų šįkart nepavyko pastebėti - matyt, netrukus išeis galutinė 3.50 "Operos" versija. Bet kūrėjai tuo nepasitenkino, organizavo dar dvi pasaulines paslaugas - nemokamą saugų el.paštą "OperaMail" ir bičiulių sąšaukos sistemą "PeopleLink". Abi jos pravers ir Lietuvoj, "PeopleLink" turėtų būti populiarios ICQ varžovė:
www.operasoftware.com
Vertingų dovanų yra ir Lietuvoje - "Penki kontinentai" naujos 30 linijų V.90 ir ISDN magistralės bandymo proga šį mėnesį nemokamai leidžia visiems patirti jos privalumus. Įsijungti į internetą galima surinkus tel.392233, į "Login:" ir į "Password:" atsakant "test". Neužilgo žadama tokį ryšį pasiūlyti ir Kaune, Klaipėdoj, Šiauliuose, Panevėžy:
www.5ci.net
Nors Lietuvos kapitalo rinka merdi, bet internete pastaruoju metu ji daro didžiulę pažangą. Naujoje biržos buveinėje jau visada rasime ne tik savaitės įvykių apžvalgą, mėnesio statistiką, bet ir kasdien apskaičiuojamus Litin indeksus, netgi kas minutę pateikiamus nepertraukiamos prekybos kursus. O Taupomojo banko finansų makleris organizavo savo klientams galimybę spekuliuoti lietuviškomis akcijomis tiesiog internete, pateikiant pavedimus tiesiai į biržos prekybinį kompiuterį:
www.nse.lt
www.ltb.tdd.lt/brokerage
Švietimo naujienos. Vakarietiško gyvenimo būdo ir verslo organizavimo nemokamai mokytis kviečia lietuviška Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos Rygoje svetainė:
www.sseriga.edu.lv/lt
Viešbučių ir kitokių užsienio turistų aptarnavimo paslaugų moko Klaipėdos turizmo mokykla:
www.geocities.com/CollegePark/Dorm/9136
Pasinaudoti geriausiu moksleivių ir studentų patyrimu padės paruoštukių ("špargalkių") archyvas:
www.jaunimas.net/pa
Virtualias duris atvėrė Kauno viešoji biblioteka - tiesioginių paslaugų dar nedaug, bet buveinė plečiama:
www.kvb.lt
"Lietuvos dangus" - Lietuvos astronomų sąjungos žurnalas astronomijos (ne astrologijos!) mėgėjams:
www.itpa.lt/ldangus
Gitaristams - žymių lietuvių ir rusų atlikėjų dainos su akordais, Klasikinės gitaros klubas:
http://mbr-lifestyle.neotown.com/gitara
http://www.tdd.lt/gitara
Dailės parodos: Izabelės Bindler akvarelės (portretai, peizažai), E.Darulio, S.Svirskytės, R.Ulevičienės tapybos ir grafikos galerija "Tikutis":
www-public.osf.lt/~ibindler
www.omnitel.net/galery
"Nuker Site" - atnaujintas geltonplaukio kunigaikščio Duke žygdarbių muziejus:
http://duke.online.lt
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 1998.11.15