1998 08 27 Naujų paslaugų apžvalga

Interneto tiekėjų naujienos: valstybės įmonė "Infostruktūra" patrigubino prisiskabinimo linijų kiekį Vilniuje (naujo 30 linijų serverio tel. 391700), DKD Visagine padvigubino kanala į "Omnitelį" ir dar prisijungė prie "Infostruktūros", "Aiva" iš "Taidės" persijungė į "Lieteliją" 0,5 Mb/s optiniu kanalu, o "Lietelija" įrengė net 2 Mb/s tiltą į "Omnitelį" - platesnį už visą jo išorinį ryšį (0,5 Mb/s į Ameriką ir 1 Mb/s į Kanadą). Tokiu būdu beveik neliko infliacijos, smarkiai pagerėjo ryšio sparta Lietuvoje ir su užsieniu. Net aiktelėjau: prisijungęs per "Omnitelį" savo "geltonu" 33,6 kb/s modemu, parsigabenau iš xoom.com daugiau kaip 1 MB programą (exe failą) per pusę minutės vidutiniu 4,9 kb/s greičiu!
www.online.lt/ipt.htm
"Lietuva internete" serverio paieška jau veikia ir "Omnitel" suvestineje paieškoje pagal būdingą žodį:
www.omnitel.net/paieska
Jaunas mokslininkas Algis Džiugys, nuolat kurstantis diskusijas Usenet konferencijoje lt.osf.mokslas, atvėrė įdomių pasaulio mokslo naujienų apžvalgas ir savo WWW svetainėje:
www.lei.lt/~dziugys
Popiežius garsėja savo palankumu informacijos technologijų naujovėms, ypač internetui. Lietuvių kalba tiesioginę Vatikano radijo transliaciją jau galima klausytis kasdien 19:20-19:40 (Real Player):
www.lcn.lt/vradio
Turtingus savo archyvus internete atvėrė viena seniausių Amerikoje Klyvlendo (Cleveland, Ohio) šv.Jurgio lietuvių parapija:
www.saintgeorgeparish.org
Elektroniniam pavidale galima pasklaidyti Kauno kunigų seminarijos laikraštį "Jordano versmė", Biblijos skaitinius, senovės filosofinius mitus, Tibeto budizmo pamokymus:
www.lcn.lt/ktks/jv.html
www.omnitel.net/biblijostdl
http://bible.elnet.lt
http://kagyu.elnet.lt
Bažnytinio meno, daug kitokių naujų dailės parodų etery:
www.online.lt/laisve.htm
Baigėsi Trakų muzikos festivalis, "tris dienas ir tris naktis" siautė penktoji tarptautinė alaus šventė Vilniuje - abi galima aplankyti ir virtualiai:
www.trakaifestival.lt
www.lithill.lt/3dienas&3naktis
Gražią tauriųjų gėrimų parodą savo svetainėje įrengė "Anykščių vyno" gamykla - gaila, trūksta išsamesnių duomenų, bet ruošiamas geriausių receptų rinkinys:
www.anyksciu-vynas.lt
Turtingą duomenų svetainę atvėrė Šiaulių turizmo informacijos centras:
www.siauliai.lt
Prieš rugsėjo 11 prasidėjusį sezoną savo buveinę atnaujino LKL, įsikūrė Vilniaus "Lietuvos ryto" krepšinio klubas:
www.lkl.lt
http://augustas.elnet.lt
Dar vienas žaidimas elektroniniu paštu - "VGA Planets":
www.omnitel.net/vgaplanets
Savo repertuarą, filmų anonsus internete skelbia Kauno kinoteatras "Romuva":
http://romuva.kinas.lt
Popierinį leidinį aplenkė kibernetinė naujo pramoginio žurnalo "Ore" atmaina - muzikos naujienas, kinofilmų apžvalgas, alternatyviosios kultūros įvykius žadama transliuoti kasdien:
www.pit.ktu.lt/ore
Naujas leidinys automobilių aistruoliams - elektroninis žurnalas "Pit Stop":
www.lithill.lt/auto
"Lietuva internete" savaitės žymūnas - virtualus spaudos kioskas www.press.lt, o LOL garbės parodos adresas
www.online.lt/geras
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 1998.08.27