1998 01 11 Naujų paslaugų apžvalga

Antras interneto paslaugų tiekėjas persijungė į "Lieteliją" - "Informacijos tiltas", ta proga jis dar dvigubai išplėtė savo išorinio ryšio kanalą, iki 128 kb/s.
www.iti.lt
Dar dvi radijo stotys pradėjo tiesiogiai ir ištisai transliuoti savo programas internetu: M-1 ir M-1 plius. Žinoma, vartotojui reikia turėti ne mažiau kaip IV kartos 66 MHz spartos kompiuterį su garso procesoriumi, bent 28,8 kb/s modemą ir, beje, tokios kokybės ryšio liniją, kuri leistų išnaudoti visą modemo laidumą. Stengdamiesi išsaugoti geros kokybės stereo garsą, šios stotys leidžia naudoti tik naujausią Real Player v5.0 srautinio priėmimo technologiją:
www.m-1.lt/nnintrnet/M1/m-1.ram
www.m-1.lt/nnintrnet/M1PLIUS/m-1plius.ram
Du naujus laikraščius galima skaityti internete: "Žaliąją Lietuvą" išleido Lietuvos žaliųjų judėjimas (bendrija "Atgaja", Šiaulių gamtos ir kūlturos paveldo apsaugos klubas "Aukuras", Klaipėdos ekologinis klubas "Žvejonė"). Švedijoj leidžiamo biuletenio "Baltinfo" viršelį šįkart puošia Trakų pilies vaizdas. Leidinys skirtas derinti Baltijos valstybių sumanymus tarpusavy ir su Europos Sąjunga:
www.omnitel.net/zal-liet
www.baltinfo.org
"Jonavos" savaitraščio leidėjas "Linotipas" įrengė (tiksliau pradėjo) savo miesto svetainę internete:
www.is.lt/jonava
Valstybinės įstaigos: Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Jūrinių tyrimų centras:
www.heritage.lt
www.omnitel.net/juriniai_tyrimai
Studentų kredito unija pasiūlė naujų paslaugų - tikslines paskolas kompiuteriams pirkti, paskolas vasaros išvykoms užsidirbti į užsienį.
www.vdu.lt/~aku
"Penki kontinentai" atvėrė kompiuterijos ir interneto mokymo centrą. Tai moderni dvylikos kompiuterizuotų darbo vietų įstaiga su videoprojektoriumi ir galingiausiais tokiai veiklai HP Vectra MMX 166 kompiuteriais (64MB atmintinė, multimedia). Klasė sujungta į vietinį dėstytojo valdomą tiklą. Nuolatinė 512 Mb/s linija išskirstyta kiekvienai darbo vietai:
www.5ci.lt/mokymo-c
Panevėžio futbolo klubas "Ekranas" internete:
www.omnitel.net/fk-ekranas
Gotinio roko grupė "Siela" atvėrė lietuvišką interneto svetainę, "Lyra" pakvietė į savo muzikos mokyklą Vilniuje:
www.strauja.lt/skausmas
www.ktl.mii.lt/schools/lyra/lyra.html
Gintaras Meškauskas įsirengė antikvarinio meno restauravimo dirbtuvę Niujorke:
home.earthlink.net/~meska
Viešbutis "Gintaras" laukia užsieniečių Vilniuje:
www.tdd.lt/gintaras
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 1998.01.11