1997 08 10 Naujų paslaugų apžvalga

Sveiki, Lietuvos internete naujienos neišsenka ir per patį atostogų įkarštį. Žiauri akcija labiausiai neleidžia ilsėtis teisininkams. Stengdamasis patenkinti neregėtai išaugusią paklausą, stambiausias Lietuvoje Teisinės informacijos centras - oficialaus teisės aktų registro laikytojas ir paieškos sistemos "Litlex" savininkas - iš esmės pertvarkė savo interneto serverio sandarą, todėl pasikeitė visi WWW adresai, išskyrus įžanginį:
www.tm.lt
Pridėta didžiulė telefonų knyga, kuri bus naudinga ne tik teisininkams:
www.tm.lt/lit/frames/Itd
TM serveryje savo interneto svetaines įkūrė Lietuvos respublikos notarų rūmai ir Komercinės teisės centras:
www.tm.lt/catalogs/notarai
www.tm.lt/catalogs/ktc
Kam teisininkai nebepades, gal pagelbės medikai. Medicinos serveryje atvėrė svetaines "Bendroji medicinos praktika" Kaune, "Grožio terapijos centras " Vilniuje, stomatologijos centras "Stoma" ir vaistų bei diagnostikos priemonių gamykla "Biofa" (biofarmacija):
medicina.interlux.lt/bmp
medicina.interlux.lt/kc
medicina.interlux.lt/stoma
www.biofa.lt
Studentai sumojo apeiti žiaurią akciją įsteigdami Akademinę kredito uniją
www.acu.lt
Kitos imonės kraustosi į internetą. Šią savaitę - medžio apdirbimo ir prekybos mediena įmonė "Autolikas", leidykla "Vija" Druskininkuose ir kompiuterijos įmonė "Salinis" Kaune:
www.autolycus.lt
www.elnet.lt/vija
www.riba.balt.net
Beje, "Salinio" darbuotojai labai tiksliai ir vaizdžiai pristato save - puikus interneto etikos pavyzdys. Panašiu stiliumi karikatūrų meistrai J.Varnas ir M.Ščepavičius pristato nusipelniusius Lietuvos politikus:
www.nerisena.lt/politikai
Ir rimtai nusiteikę dailininkai rengia internete savo meno kūrinių parodėles: Gedimino Piekurio piešiniai, Svajūno Udrio dirbiniai iš akmens, metalo ir stiklo, studijos "Vilanima" 7 min. (0,4 MB) animacinis filmukas "Metamorfozės":
www.nerisena.lt/svl/piek
www.nerisena.lt/svl/udrys
www.nerisena.lt/svl/metamor
Plepalų aistruoliai, nesitenkindami tiesioginiu bendravimu IRC kanaluose, įsirengia ir WWW svetaines. #draugai ir #vilnius:
www.soften.ktu.lt/draugai
www.elnet.lt/vilnius
Naujienos svarbios, bet jų nepraleisite, jeigu pasiųsite savo pageidavimą "Subscribe updates" adresu
info@online.lt
Nerūpestingų jums atostogų, už jus budi "Lithuania-On-Line"!
Vladas Palubinskas
Pastabos Papildymai Reklama Prenumerata ‡ LI 1997.08.10